Season 1 – Division 1 – Mens Singles

Season 1 – Division 1 – Mens Singles

PlayerPlayedWonLostSets WonSets LostPoints
Varun76112219
Vijay5418213
Parikshit5326511
Veer523479
Prashant404284
Charles404084
Dr Vee110203
Shiva Prasad101021